اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

خاکسپاری اصلاح طلبی حکومتی

اعلامیه سبز: پس از دو سال و اندی کاسه لیسی در درگاه فرعون زمان و پس از درنوردیدن تمامی مرزهای دریوزگی و اعلام بندگی و پس از ذبح «راه سبز امید» در مسیر احیای «راه سبز رفسنجان» و پس از پشت پا زدن به شرافت و صداقت و پس از دریده شدن نقابهای تزویر و دورویی و پس از خیانت آشکار به همقطاران محصور و مبحوس در نهایت سیاست نابخردانه اصلاحطلبان حکومتی در نزدیکی به بارگاه ولایت و نجات دستگاه جهل و جنایت، با خزیدن مشاطه گر به کنج عافیت و رد صلاحیت چوب دو سر طلا به انتها رسید. اصلاح طلبی حکومتی به قبرستان تاریخ سپرده شد و دکان شانزده ساله عافیت طلبی و منفعت طلبی تحت لوای نام اصلاح طلبی تعطیل گردید. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

23/05/2013 Posted by | مقاله, مقاله ی واکنشی, مقاله ی اختصاصی | , | بیان دیدگاه