اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

مجاهدین خلق پیشگامان اصلاح طلبی اصیل و ستون فقرات جنبش آزادیخواهی

اعلامیه سبز: در حالی که رژیم منحوس ولایت فقیه غرق در بحرانهای مرگبار، سرنگونی محتوم را در چشم انداز می بیند و در حالی که اصلاح طلبان حکومتی و مشاطه گران استبداد در زیر خروارها آوار خودفروشی و خیانت در فضای سیاسی ایران محو و مدفون شده اند و در حالی که استبداد مذهبی عریان تر از همیشه ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی خویش را به نمایش می گذارد و در حالی که هر روز بیش از پیش نام سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان پیش قراول جنبش آزادیخواهی درخشیدن گرفته و طنین شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» در سراسر پهنه کشور گسترش یافته است، حکومت جهل و جنایت ولایت فقیه بار دیگر از طریق دست نشانده خود در عراق مرتکب جنایت گردید.

حمله مسلحانه و خمپاره ای به یکصد تن ساکنان بی دفاع و بدون سلاح شهر اشرف که تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو هستند براستی جنایتی علیه بشریت است که از هیچ اهریمنی به جز رژیم منحوس ولایت فقیه و دولت دست نشانده اش در عراق ساخته نیست.

رژیم ولایت فقیه در باتلاق سوریه به نحوی گرفتار شده که چشم اندازی برای خروج از آن متصور نیست. از طرف دیگر در هفته اخیر شاهد پیوستن استانهای جنوبی عراق به تظاهرات علیه دولت دست نشانده جمهوری اسلامی در آن کشور بودیم به طوری که اکنون عراق چه شیعه و چه سنی بر علیه دخالت های رژیم منحوس ولایت فقیه بپاخاسته است. وقتی به این شکست های منطقه ای فروکش کردن زود هنگام دود و دم فریبی که در نمایش خرداد 92 تحت نام «اعتدال» به روی صحنه رفت را نیز اضافه کنیم، علت وحشی گری غیر قابل تصور رژیم منحوس ولایت فقیه به راحتی درک می شود.

رژیم ولایت فقیه سرنگونی را نزدیک و مسلم می پندارد و از این رو در گرداب بحرانهای مرگبار، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق را به عنوان بزرگترین و منسجم ترین تشکیلات موجود در جبهه آزادیخواهی، یک تهدید نزدیک و فوری ارزیابی می کند.

نظام اهریمنی ولایت فقیه آگاه است که اگر جایگزینی برای دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه در صحنه بین المللی وجود نداشته باشد، غرب ممکن است بر سر پروژه «بمب اتمی ارتجاع» با این رژیم به سازش برسد. بنابراین نابودی جایگزین و آلترناتیوهای موجود در صحنه از اجزاء لاینفک استراتژی کلان در بقای ارتجاع است.

در این استراتژی کلان اصلاح طلبان حکومتی و رژیم منحوس ولایت فقیه در یک جبهه قرار دارند و از این رو خطر اصلاح طلبان حکومتی برای جنبش آزادیخواهی به هیچ عنوان کمتر از خود دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه نیست. در واقع اصلاح طلبان حکومتی ستون پنجم دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه در جنبش آزادیخواهی محسوب می شوند که خوشبختانه با خودفروشی که در جریان نمایش خرداد به انجام رساندند برای همیشه راهی قبرستان تاریخ گشتند.

دوستان زیادی مطرح کرده اند که چرا اصلاح طلبان حکومتی هیچگاه -نه وقتی که در قدرت بوده اند و نه وقتی که از قدرت اخراج شدند- به جریان اعدام های سال 67 اشاره ای نکرده اند. پاسخ ساده است. جنایت سال 67 در واقع حرکتی از سوی همه دست اندرکاران رژیم منحوس ولایت فقیه به منظور یکسره کردن کار زندانیان سیاسی در راستای از بین بردن آلترناتیو ها و جایگزین های احتمالی بود.  در مقطع سال 67 و در حالی که سیاست جنگی و شعارهای پوچ و توخالی آن ملعون و دروغگوی بزرگ تاریخ در راستای «فتح قدس از راه کربلا» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» شکست خورده بود، رژیم منحوس ولایت فقیه با قتل عام هزارن زندانی سیاسی در حقیقت آلترناتیوها و جایگزین های محتمل را از بین برد. دقیقاً پروژه ای که در حال حاضر در مورد مجاهدین مستقر در شهر اشرف و کمپ لیبرتی به پیش می برد.

سکوت اصلاحطلبان حکومتی در هر دو مورد امری قابل پیشبینی است، چراکه ایشان جزیی از همین دستگاه جهل و جنایت هستند و بقایشان در گروی بقای حکومت جمهوری اسلامی است.

رژیم منحوس ولایت فقیه گمان می کند اگر همه یک صد ساکن شهر اشرف و همه ساکنان کمپ لیبرتی را به شهادت برساند می تواند شعله حق طلبی را خاموش کرده و از سرنگونی محتوم نجات یابد. زهی خیال باطل! جوانان این سرزمین بیدارند. اکنون نه انحصار خبری سال 67 و نه توهمی به نام جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی ایران وجود دارد. آفتاب اقبال رژیم منحوس ولایت فقیه غروب کرده است. آفتاب سرنگونی درخشیدن آغاز کرده است و به مدد دلاوی و رشادت فرزندان ایران زمین، خورشید حقیقت تابیدن گرفته است. چهره کریه عفریته ولایت فقیه آشکار و عریان است و نقابهای تزویر و خودفروشی دریده شده است.

در این شرایط هر شهیدی که بر خاک بیافتد از جوشش خون او دهها مبارز می روید  و هر زخمی که وارد شود دهها جوانه از آن شکوفا می شود. عفریته ی ولایت فقیه به کجا می خواهد بگریزد؟

همرزمان و همراهان!

حافظه تاریخی ما را در یک پروژه مشترک استعماری و ارتجاعی از حوادث ده سال اول انقلاب پاک کرده اند. حافظه ما را پاک کرده اند تا ندانیم در این سرزمین بودند شیر زنان و کوه مردانی که برای آرمان آزادی در برابر آن دروغگوی ملعون تاریخ از جان و مال و زندگی گذشتند و جانانه ایستادند و بیرق «مرگ بر اصل ولایت فقیه» را برافراشتند.

حافظه تاریخی ما را پاک کرده اند تا خمینی ملعون یکی از جنایتکارترین موجودات تاریخ بشری را با نام «امام» برای ما آرایش کنند و چهره ای عرفانی از این خون آشام جماران برای ما ترسیم کنند.

حافظه تاریخی ما را پاک کرده اند تا تعدادی اوباش و شکنجه گر و جنایت کار را به عنوان اصلاح طلب به ما قالب کنند.

حافظه تاریخی ما را پاک کرده اند تا برایمان آینده ای را ترسیم کنند که در زیر یوغ بردگی و بندگی ولایت منحوس فقیه همواره مجبور به انتخاب بین بد و بدتر باشیم. بسوزیم و بسازیم و کشوری ویران غرق در فقر و جرم و فحشا را به عنوان سرنوشت محتوم خویش قبول کنیم.

حافظه تاریخی ما را پاک کرده اند تا شعله آرمان خواهی و حق طلبی و حقیقت جویی را در ما خاموش کنند و حاکمیت مشتی آخوند مفت خور و مرتجع را به ما تحمیل کنند.

حافظه تاریخی ما را پاک کرده اند تا ندانیم عقبه ما و جنبش آزادی خواهی چه کسانی بودند. تا ندانیم پیشگامان اصلاح طلبی اصیل همان کسانی هستند که ارتجاع و استعمار در یک فرآیند بی وقفه سی ساله در تلاشند با دروغ گویی و یاوه گویی چهره شان را مخدوش کنند و مانع پیوند ما با آنها شوند.

آری! اینچنین است که باید برخاست با همتی سترگ و با عزمی راسخ، چراغهای روشنگری و هدایت را برافروخت که رژیم اهریمنی ولایت فقیه بر هیچ چیز بنا نشده است جز جهل! و این وظیفه روشنفکران و روزنامه نگاران آزاده وطن است که این رسالت تاریخ ساز را بر دوش دارند.

اعلامیه سبز با محکوم کردن حمله جنایتکارانه به شهر اشرف که منجر به شهادت مظلومانه دهها تن از همرزمان مجاهد خلق شده است به صراحت اعلام می کند که حمله به سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران، حمله به ستون فقرات جنبش آزادیخواهی محسوب می شود و در این مقطع حساس دفاع از شورای ملی مقاومت، دفاع از کیان و هستی جنبش آزادیخواهی است.

کابوس رژیم شیطانی ولایت فقیه به پایان نزدیک می‌شود و نزدیک شدن به پایان این کابوس سی و چند ساله مسلماً با وحشی‌گری‌های دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه نسبت مستقیم خواهد داشت.

به امید ایرانی آباد آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان

Advertisements

02/09/2013 - Posted by | مقاله, مقاله ی واکنشی, مقاله ی اختصاصی, تحلیل روز | , ,

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: