اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

پیام «اعلامیه سبز» به مناسبت درگذشت هاله سحابی

اعلامیه سبز: پس از جنایات آشکار و پنهان سی سال گذشته و بویژه پس از جنایات عاشورای 88 و هتک حرمت این روز مقدس و به خاک و خون کشیدن عده ی زیادی از فرزندان این مرز بوم و پس از هتک حرمت پیکرهای پاک شهیدان راه آزادی صانع ژاله و محمد مختاری و تکرار این بی حرمتی در مراسم تدفین میر اسماعیل موسوی  و ناصر حجازی، حکومت افسار گسیخته ولایت فقیه بار دیگر مرتکب جنایت شد و ماهیت پلید خود را بیش از پیش در معرض دید همگان قرار داد.

حکومت جور و فساد بار دیگر سربازی از جنبش آزادیخواهی ملت ایران را به شهادت رساند. شهید هاله سحابی فرزند مبارز نستوه عزت الله سحابی در مراسم تدفین پدر به دست وحوش و سگان ولایت به شهادت رسید.

استبداد ولایت فقیه با گذشت زمان گوی سبقت در وحشیگری و رذالت را از تمامی حکومتهای تاریخی به سرقت می برد و می رود تا نام خود را به عنوان لکه ننگ کل تاریخ بشریت به ثبت رساند.

اعلامیه سبز ضمن عرض تسلیت خدمت خانواده داغدیده سحابی و جنبش آزادیخواهی ملت ایران، عموم ملت ایران را به ایستادگی در مقابل ظلم آشکار و یزید زمان فرا می خواهد و هشدار می دهد عقب نشینی در برابر جنایتکار و طلب عفو از او نتایجی جز وحشی گریهای بیشتر را در پی نخواهد داشت.

شورای نویسندگان اعلامیه سبز

Advertisements

01/06/2011 Posted by | خبر کوتاه, رویداد مهم, سخن کوتاه | , | بیان دیدگاه