اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

نامه صریح فیس بوک 25 بهمن/ شب دستگیری میرحسین قرار بودسرنوشت خامنه ای همانند سرنوشت مبارک شود، اما چه اتفاقی افتاد؟ – اکنون زمان به پا خاستن است

اعلامیه ی سبز: بعد از روز 25 بهمن تشخیص ما این بود که ماندن در بیرون در شب 25 بهمن بسیار خطرناک است اما امکان طرح پیشنهاد ادامه تظاهرات در روز بعد یعنی بیست و شش بهمن وجود دارد. سابقه روزهای بعد از انتخابات، وضعیت مصر، بیانیه بی سابقه موسوی و تجربه روزهای بعد از انتخابات ما را به این نتیجه رسانده بود. از میان فعالان سیاسی سبز نیز عده ای مخالفت و عده ای دیگر موافقت این مساله بودند. در نهایت، تصمیم به انتشار یک نامه به صورت پیشنهاد گرفتیم: مانند روزهای بعد از انتخابات تظاهرات یک روزه قابل تبدیل به رالی اعتراضی است. سرنوشت حسنی مبارک در انتظار دیکتاتور است.راه خود را فردا نیز ادامه می دهیم. پس از جمع بندی، مساله انتشار نامه با گروه ادمین ها (مطابق رویکرد صفحه که در ابتدا گفتیم) مطرح شد. اما در کسری از ثانیه در سپیده دمان 26 بهمن صفحه از دسترس ما خارج گردید…

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

05/05/2011 Posted by | مقاله, نجوا | | بیان دیدگاه