اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

حماسه 25 بهمن

خلاصه: ضمن حمایت از راهپیمایی 25 بهمن اعلام می داریم که راهپیمایی ملی 25 بهمن متعلق به تمامی ایرانیان است و در صورت حضور پرتعداد نیروهای سرکوبگر در مسیرهای راهپیمایی پیشاپیش آگاه باشیم که به صحنه کشیدن این مزدوران، خود پیروزی برای جنبش آزادیخواهی است و شعار ما همان گونه که بارها گفته ایم «مرگ بر اصل ولایت فقیه» است حتی اگر در سکوت آن را فریاد زنیم. همچنین در صورت امکان تشکیل هسته های تظاهراتی چنان حماسه ای خلق خواهیم نمود که تا ابد بر تارک تاریخ این سرزمین مقدس درخشان بماند.

اعلامیه سبز: به سالگرد قیام پرفروغ 25 بهمن 89 نزدیک می شویم، روزی که مهر پایانی بر اصلاح طلبی حکومتی در جمهوری ولایت فقیه کوبیده شد و بساط مشاطه گری در نظام شیطانی ولایت فقیه به تاریخ پیوست. روزی که امامان جمعه و بوقهای تبلیغاتی دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه  پس از یک سال عربده کشی و یاوه گویی گل بر دهان گرفتند. روزی که فردای آن ملیجکان بارگاه یزید زمان در طویله ولایت فریاد «اعدام باید گردد» سر دادند و «فعل حرام شرکت کنندگان در راهپیمایی 25 بهمن» چوبهای دو سر طلای جمهوری ولایت فقیه را بار دیگر رسوا کرد.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

08/02/2012 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی | | ۱ دیدگاه