اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

طلیعه های زرفام آفتاب سرنگونی / لزوم خروج از چهارچوب قانون اساسی

خلاصه: قانون اساسی یک میثاق دو طرفه بین ملت و حکومت است که در کلیت باید به آن نگریسته شود. در جایی که اکثر بندها و فصل های قانون اساسی به صورت یک طرفه از طرف حاکمیت و حکومت اجرا نمی گردد، و تمایلی نیز برای انجام این مهم در چشم انداز متصور نیست، این قانون به طور خود به خودی از درجه اعتبار ساقط است. خواسته انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی کنونی امکان پذیر نیست و به فرض محال اگر امکان انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی فعلی محقق شود، امکان حضور نیروهای بی باور به اصل ولایت فقیه در چنین انتخاباتی ممکن نخواهد بود و این یک کانون واگرایی است که باید برطرف گردد.

اعلامیه سبز: درود بی کران بر رزمندگان راه آزادی ایران زمین، دلاورانی که پتک گران 25 بهمن را بار دیگر بر فرق استبداد کوبیدند. دلاورانی که ترس و هراس کاشته شده در اعماق وجود مزدوران و وحوش ولایت را با حضور غرور آفرین خود آبیاری کردند. دلاورانی که در زیر سنگین ترین تدابیر امنیتی، کابوس سرنگونی ولایت جهل و جور را در جلوی چشمان یزید زمان با فریادهای خود بار دیگر به تصویر کشیدند.

در آستانه انتصاباتی دوباره در جمهوری ولایت فقیه، حضور بی سابقه ی نیروهای سرکوبگر، شدت تزلزل دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه را بار دیگر در انظار مردم ایران و جهان به نمایش گذاشت. ارتجاع اکنون تنها به سرکوب عریان تکیه دارد. همانگونه که انتظار می رفت، دستگاه شیطانی ولایت فقیه، هرچه از وحوش و اوباش ولایت در اختیار داشت به صحنه کشید تا به خیال خام خود قدرت نمایی کند؛ غافل از اینکه در تله ی جنبش آزادیخواهی گرفتار آمد.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

18/02/2012 Posted by | مقاله, مقاله ی واکنشی, مقاله ی اختصاصی, تحلیل روز | , , , | بیان دیدگاه

«قانون اساسی جمهوری اسلامی وحی منزل نیست»/ مروری بر دو جمله از سخنان میرحسین موسوی

خلاصه: این مقاله سعی کند به موشکافی دو جمله از سخنان میرحسین موسوی دست بزند و بیان کند که بیان سران جنبش سبز از جمله ی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی» و «احیای آرمان های امام راحل» الزاما پایبندی آنان نسبت به امام راحل (!) و قانون اساسی موجود نمی باشد و این جمله تنها یک اتخاذ موضع استراتژیکی مناسب در زمان مناسب خود بوده است و سران جنبش سبز قصد استفاده از  قانون اساسی موجود به عنوان پتکی بر سر حاکمیت فعلی ایران را داشته اند. همچنین در این مقاله خواهیم خواند که حاکمیت سعی دارد فاز جدیدی را برای جدا کردن صفوف محکم سبزها از یکدیگر و در مقابل یکدیگر نهادن آنها، به صورت گسترده برای به حاشیه راندن موضوع حصر سران جنبش سبز آغاز کند.

به خواندن ادامه دهید

16/04/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی | , , , , | بیان دیدگاه