اعلامیه ی سبز

پایگاهی برای مقالات سیاسی-اجتماعی

کارزار ملی تحریم انتخابات

خلاصه: ما از همان ابتدا پیش بینی می کردیم که جبهه اصلاح طلب واقعی و جبهه سرنگونی طلب لاجرم به هم خواهند رسید و از این رو ایده تقسیم نیروها در دو جبهه را در تابستان گذشته ارائه نمودیم. اکنون ما به وضوح صدای خرد شدن استخوانهای دستگاه پوسیده و ارتجاعی ولایت فقیه مابین دو تیغه اصلاح طلبی اصیل و سرنگونی را می شنویم! اتحاد در اپوزیسیون نه در حرف که در عمل شکل می گیرد. تحریم انتصابات اسفند 90 را به کارزاری ملی برای پیوستن دوباره سرخ و سفید و سبز به یکدیگر و پیش زمینه ای برای تکرار دوباره دریای خروشان 25 خرداد 88 و دفع بلای خانمان سوز ولایت فقیه تبدیل کنیم.

اعلامیه سبز: انتخابات در کشورهای پیشرفته و متمدن، ساز و کاری است که برای چرخش مسالمت آمیز قدرت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اداره امور مملکت یک تخصص ویژه محسوب می گردد که مدعیان این حوزه، برنامه ها و راهکارهای خود را برای حل معضلات و اعتلای کشور ارائه نموده و این برنامه ها در معرض سنجش آرای عمومی قرار گرفته و بهترین برنامه از نظر اکثریت انتخاب می شود و سکان هدایت کشور برای مدت مشخصی در اختیار راهکارها و برنامه های مذکور قرار می گیرد.

در دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه اما انتخابات تعریف و مفهومی دیگر دارد. انتخابات به منظور برگزیدن بهترین افراد برای پیاده سازی منویات کارگردان سیرک جمهوری اسلامی بکار گرفته می شود. در واقع وکیل الدوله ها پس از احراز سرسپردگی به دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه به منظور دفاع از این عمارت پوسیده و حفظ منافع دکانداران این دستگاه ارتجاعی وارد صحنه شده و برنامه های خود را ارائه کرده و خود را به اصطلاح در معرض انتخاب مردم قرار می دهند.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

28/12/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی, تحلیل روز | , , | بیان دیدگاه

تحریم قاطع آری، حمله نظامی نه!

خلاصه: حمایت از تحریم های قاطع و به خصوص تحریم نفت جمهوری ولایت فقیه کمر ماشین سرکوب استبداد را خواهد شکست و زمینه را برای شکستن جو خفقان فراهم می کند. شکست جو خفقان حاکم بر کشور پایان رژیم ولایت فقیه است. سیاست راهبردی در مقطع کنونی که توسط جنبش آزادیخواهی می تواند اتخاذ گردد در شعار «تحریم قاطع آری، حمله نظامی نه»  خلاصه می گردد.

 

اعلامیه سبز: کشور عزیزمان ایران، در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته است. حکومتی از اوباشان به سرپرستی روضه خوانی که ردای سلطانی پوشیده است، در هراس شبانه روزی از سرنگونی محتوم، راه بقای خویش را زبونانه در گروگان گیری ملت ایران و قماری ابلهانه بر سر هستی آن جستجو می کند.

به راستی آیا ذبح کردن منافع ملی در پای هواهای شیطانی، ترجیع بند عمر نکبت بار «سلسله آخوندیان» نیست که هر از چند گاهی تکرار می شود؟

ارتجاع و دستگاه شیطانی ولایت فقیه که دیروز بقای خویش را در ادامه جنگ و جستجوی راه قدس در حوالی کربلا یافته بود و عربده های خانمانسوز «جنگ، جنگ تا پیروزی» سر می داد ، امروز با در هم شکسته شدن سنگرهای دروغ و مشاطه گری، خویش را عریان تر از پیش در انظار مردم ایران و جهان و محاصره شده توسط آزادیخواهان درمی یابد و اینبار بقای خویش را در دست یابی به «بمب اتمی» جستجو می کند.

سوال کلیدی در این بین این است که چرا نظام ولایت فقیه رفتاری اینچنینی از خود بروز می دهد؟ و چرا همواره و در طول سالیان گذشته منافع ملی در پای هواهای شیطانی ذبح گردیده است؟ چرا این رژیم سراپا فساد موجودیت خود را در بحران تعریف کرده و از زمان برپایی آن شادی از این سرای رخت بربسته است؟

به خواندن ادامه دهید

13/11/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی واکنشی, مقاله ی اختصاصی, تحلیل روز | , , , , | بیان دیدگاه

غده سرطانی ولایت فقیه بر پیکره انقلاب 57

خلاصه: دستگاه شیطانی ولایت فقیه، به مثابه غده ای سرطانی است که بر پیکره انقلاب 57 وارد شد و این غده سرطانی رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد و تکثیر شد و تکثیر شد و تکثیر شد تا در انتها تمامی پیکره و ثمره انقلاب 57 را به فساد کشید به طوری که اکنون اکثر قریب به اتفاق نیروهای حاضر در صحنه از لاشه متعفن و رو به مرگ جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند. غده سرطانی ولایت فقیه پس از سی و دو سال نه اسلامیتی باقی گذاشت و نه جمهوریتی.

 

اعلامیه سبز: صحبتهای اخیر ریس مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری و بیانیه مضحک پایانی آن و گل واژه های کارگردان سیرک جمهوری اسلامی، اتمام حجتی بود برای تمامی آزادیخواهان که شیادان و جنایتکاران با زبان خوش از اریکه هایی که به ناحق تصاحب کرده اند، پایین کشیده نمی شوند. این اراجیف بافته شده از سر استیصال، بار دیگر مهر تاییدی بود بر این حقیقت که آزادی را ارزان به کسی نمی دهند.

حکومت استبدادی جمهوری ولایت فقیه  پس از گذشت سی و دو سال در حال رسیدن به نهایت درجه رشد و بلوغ خود می باشد و از اینرو است که چهره کریه آن هر روز بیش از پیش در معرض دید همگان قرار می گیرد.

کوس رسوایی دستگاه شیطانی ولایت فقیه امروز چنان عالم گیر شده است که حتی مشاطه گران نام آشنای این دستگاه ارتجاعی نیز جرات نمی کنند به سیاق گذشته به فریبکاری و بزک این بنای پوسیده بپردازند و لاجرم پا پس کشیده و در غیاب نامهای آشنا، مشاطه گرانی کم تجربه که از عنصر فریب بی بهره اند، پا پیش گذاشته اند.

به خواندن ادامه دهید

11/09/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی واکنشی, مقاله ی اختصاصی | , , | بیان دیدگاه

شعار الهام بخش وحدت: مرگ بر اصل ولایت فقیه

خلاصه: آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، رفع حبس شیران دربند، حق تجمعات آزاد، درمان دردهای اقتصادی، مبارزه با فقر و گرانی و مبارزه با آشفتگیهای اجتماعی و روانی جامعه و… اینها تماماً شعبی از شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می باشند. به این ریسمان وحدت چنگ زنیم و از تفرقه بپرهیزیم. در شرایط کنونی بهترین راهبرد که ضامن حفظ اتحاد در جنبش آزادیخواهی است تقسیم نیروها در دو جبهه برای قیچی کردن جبهه ارتجاع است. یک جبهه به فرماندهی اصلاح طلبان اصیل به عنوان پیش شرط شرکت در انتخابات به مطرح کردن شروط پنجگانه میرحسین موسوی اقدام نماید و جبهه دیگر به فرماندهی نیروهای برانداز، توده ای کردن مبارزه با ارائه شعارها و برنامه های مشخص را در دستور کار قرار دهد. دو جبهه، پس از نمایش انتصابات به هم رسیده و جبهه ارتجاع را قیچی می نمایند. بر آنان که دل در گرو آزادی ایران دارند وظیفه ملی و اخلاقی است که با پرهیز از تخریب یکدیگر به یکی از دو جبهه فوق ملحق شده و آنچه در توان دارند در راستای هدف نهایی که همانا آزادی ایران است در طبق اخلاص گذارند. «ما همه با هم هستیم»

اعلامیه سبز: همانگونه که پیشتر اشاره کردیم با حرکت جنبش آزادیخواهی در مسیر رو به رشد خود و با آشکار شدن بیش از پیش رذالت و وحشی گری سیستم ولایت فقیه، طیف اصلاح طلب حکومتی به مرور زمان کوچک و کوچک تر گشته و فعالان و چهرههای منسوب به این جریان شکست خورده فکری و سیاسی یا به دیکتاتور و یا به طیف اصلاح طلب اصیل ملحق می شوند. در هفته های گذشته اعلام علنی سرسپردگی چندین تن از خودفروشان به جبهه ارتجاع را شاهد بودیم. حرکات مشابه و سرسپردگی های بیشتر در مسیر رو به رشد جنبش آزادیخواهی متصور است.

به خواندن ادامه دهید

13/07/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی | , , , | بیان دیدگاه

سیرکی به نام جمهوری اسلامی به کارگردانی سلطان علی خامنه ای

خلاصه: جمهوری اسلامی چیست؟ تعبیری موهوم که هنوز پس از سی و دو سال جنایت و کشتار و کارنامه ننگین و سیاه، عده ای همچنان مشغول بازتعریف آن هستند. اکنون بر حسب وظیفه روشنگری تعریف جمهوری اسلامی را چنان شفاف بیان می کنیم که دیگر کسی به خود جرات ندهد واقعیات عینی را در قالب چند تعریف انتزاعی و موهومی به خورد ملت دهد.

اعلامیه سبز: در کتابهای درسی همواره خوانده ایم که در دوران گذشته و بویژه دوران قاجار و به علت بی کفایتی شاهان همواره اوضاع و احوال اسفناکی بر کشور حاکم بوده است. بی قانونی، خودسری، فقر و فلاکت و بعضاً هرج و مرج و ملوک الطوایفی اینها تعابیری است که در کتابهای تاریخی به خورد نسل انقلاب دادند و همواره این سوال در ذهن ها نقش می بست که چرا؟

بعضاً چیزهایی که می خواندیم را صرفاً داستانی می پنداشتیم که باید بخوانیم و نمره ای بگیریم. در ذهن خود می پرسیدیم که چه مردمان بی عرضه ای بوده اند و چگونه ممکن است که در این سرزمین بزرگ، با این همه امکانات و استعداد، عنان اختیار را بدست شاهی فاسد سپرده باشند که او به سفرهای فرنگ و رنگارنگ رود و مردمان در بدبختی و فلاکت غوطه ور باشند.

اما این روزها جواب سوال هایمان را به عینه گرفته ایم، اسمها عوض شده است اگر نه همچنان، در بر همان پاشنه می چرخد! و چه پوچ بود آن همه اراجیف که به نام پیشرفت و به نام جمهوری اسلامی در گوشهایمان فرو کردند و چه بد مردمانی هستیم ما که حافظه تاریخی نداریم و به راحتی با تغییر چند نام، کلاهی گشاد و به بزرگی حداقل سی و دو سال بر سرمان گذاشتند.

به خواندن ادامه دهید

01/07/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی | , , | بیان دیدگاه

ولایت فقیه یا ولایت شیطان؟/ برخیزید و اشتباهات و جنایات دهه اول انقلاب را با قدرت محکوم کنید.

خلاصه: استبداد ولایت فقیه، توسط آزادیخواهان در محاصره است. برای یورش و حمله نهایی و فتح آخرین خاکریز این حکومت شیطانی، تنها، هماهنگی نیروهای محاصره کننده لازم است. اصلاح طلبان اصیل برخیزید! که فرماندهی این نبرد سنگین و نهایی بر دوش شما قرار دارد و این نه یک انتخاب که یک مسوولیت تاریخی است. برخیزید و اشتباهات و جنایات دهه اول انقلاب را با قدرت محکوم کنید. محکومیت اشتباهات گذشته مشخصه یک اصلاح طلب اصیل و اولین قدم در اعتماد سازی است. اعتماد سازی آن چیزی است که همرزمان جنبش آزادیخواهی از فرماندهان این نبرد سنگین انتظار دارند. شجاعانه اینچنین کنید و پس از آن مشاهده کنید که چگونه جوانه های آشتی ملی در راه سبز امید شکوفه می زند، چگونه جویبارها دوباره به هم متصل می شوند و دریای خروشان 25 خرداد 88 دوباره و دوباره و دوباره تکرار می گردد.

اعلامیه سبز: این روزها در کشور خفقان مطلق حاکم است. هر حرکتی به شدت سرکوب می شود، هر اجتماعی به سرعت پراکنده می گردد، به دیشهای ماهواره هجوم می آورند و صحبت از اینترنت ضد ملی میکنند که مبادا چهره کریه استبداد مذهبی ولایت فقیه بیش از پیش آشکار گردد، به بهانه خود ساخته بد حجابی، جو پلسی و امنیتی در شهرها را تشدید می کنند. روزی نیست که خبر دستگیری و شکنجه رادمردی به گوش نرسد. بهترین فرزندان این ملت را در زندانها به بند کشیده اند و وحوش و سگان ولایت را رها کرده اند. به حقوق مردم تجاوز می کنند، می زنند و می کشند و هیچ پاسخگویی نیست. در کنار همه اینها بازار مجیز و خرافه به عنوان آخرین تیرهای ترکش در دفاع از عمارت پوسیده ولایت فقیه کماکان برقرار است. راستی اینان به کجا می روند؟

به خواندن ادامه دهید

20/06/2011 Posted by | مقاله, مقاله ی اختصاصی | , , | ۱ دیدگاه